Деликато

Брендот Деликато е дел од Ексклузив ДОО, основан 2016 година во Кочани, Македонија. Деликато се лидери во производството на шери пиперчиња во Македонија. Палетата на производи на Деликато се состои од чија пудинзи со различни вкусеви како и антипасти. Ексклузив ДОО располага со производствени капацитети од 3500m² и инсталирана моќност од 5 милиони тегли на годишно ниво.

Адреса:
Ул. Крижевска бр. 25 - 2300 Кочани Република Северна Македонија
Број:
+389 (0) 33 276800
Е-маил:
info@topbazar.mk