Живино Пром

Живино пром е Штипски бренд фокусиран на производство на јарки и свежи конзумни јајца. Производството се врши во 6 објекти опремени со современа опрема и целосно автоматизиран процес на произвоство и пакување. Производствениот капацитет на Живино пром изнесува околу 30 милиони свежи конзумни јајца и 100 илјади несилки на годишно ниво. Во палетата на производи можат да се најдат јајца во повеке големини (М,L,XL) и комерцијални пакувања (6,10,15,30).

Адреса:
Ул. Крижевска бр. 25 - 2300 Кочани Република Северна Македонија
Број:
+389 (0) 33 276800
Е-маил:
info@topbazar.mk