АВК

АВК се едни од водечките играчи во Украинскиот национален кондиторски пазар. Во последните 30 години, компанијата се има насочено кон достигнување на висок стандард на квалитет преку тимска работа.

АВК има широка палета на кондиторски производи, кои вклучуваат : чоколади, чоколадни бонбони, производи од желатин и слично. Клучните брендови ROYAL CHARM, TRUFALIE, TRUEFFLE, CHOCOLATE NIGHT, KRESKO, BAM-BUK, MAZHOR, JUVELAND, AVK CHOCOLATE, GULLIVER, WHO SAID MUUU?, ги имаат освоено срцата на купувачите не само во Украина, но и настрана.

Во согласност со своето ангажирање кон здравјето на потрошувачите, кондитерите на AVK компанијата имаат развиено широка палета на диетални производи, поширока од сите други Украински производители. Овој тип на производи вклучува млечни чоколади, екстра темни чоколади, како и чоколади без шекер.

Адреса:
Ул. Крижевска бр. 25 - 2300 Кочани Република Северна Македонија
Број:
+389 (0) 33 276800
Е-маил:
info@topbazar.mk